Werken via een payroll bedrijf

Payrollmedewerkers zijn in dienst bij een payroll bedrijf en dus niet rechtstreeks verbonden aan de opdrachtgever. Zij hebben meer rechten dan uitzendkrachten en genieten grotendeels dezelfde ontslagbescherming als werknemers die ergens rechtstreeks in dienst zijn. Er moet een redelijke grond bestaan voor ontslag, waarbij ander passend werk niet mogelijk is.

Redenen voor ontslag 

Denk aan onvoldoende functioneren of verwijtbaar handelen. Het kan ook dat de opdrachtgever niet meer voldoende werk heeft – hij moet dat wel aantonen. Als er meerdere werknemers zijn die hetzelfde werk doen moet volgens het afspiegelingsbeginsel worden ontslagen. Verder kan het dat de opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover het payrollbedrijf niet nakomt. Als dat drie maanden duurt kan het payrollbedrijf de werknemer ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Ook payrollmedewerkers hebben recht op ontslagvergoeding, mits zij minstens 2 jaar in dienst zijn geweest.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail