De verschillende hypotheekvormen

verschillende hypothekenVeel mensen sluiten een hypothecaire lening af als  zij een huis gaan kopen. Er zijn verschillende hypotheekvormen, waarover u hieronder meer leest.

Let op, hypotheekrenteaftrek is voor hypotheken afgesloten na 1 januari 2013 alleen mogelijk voor een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek.

Lineaire hypotheek

Bij deze hypotheekvorm wordt maandelijks een vast bedrag aan aflossing betaald. Ook moet rente over het nog niet afgeloste bedrag worden betaald. De lening krimpt waardoor ook het bedrag aan rente lager wordt. Bij een lineaire hypotheek is er recht op hypotheekrenteaftrek.

Annuïteitenhypotheek

Als u een annuïteitenhypotheek afsluit moet maandelijks een vast bedrag worden betaald, deels aflossing en deels rente. Omdat de lening krimpt wordt het deelbedrag aan aflossing steeds groter en het deelbedrag aan rente steeds kleiner. Bij deze hypotheekvorm is er recht op hypotheekrenteaftrek

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt niet afgelost. Wel moet maandelijks rente worden betaald. Bij aflossingsvrije hypotheken afgesloten vanaf 2013  is er  geen recht op hypotheekrenteaftrek. Sinds 2011 mogen hypotheken voor maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij worden afgesloten. Voor het restant is men aangewezen op een andere hypotheekvorm.

Spaarhypotheek

Als u een spaarhypotheek afsluit hoeft tijdens de looptijd niet te worden afgelost. Wel moet maandelijks rente worden betaald. De  aflossing van de lening gebeurt pas aan het einde van de looptijd. Om er zeker van te zijn dat kan worden betaald moet er ook een spaarverzekering worden afgesloten. Bij spaarhypotheken afgesloten vanaf 2013 is er geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Beleggingshypotheek

Bij deze hypotheekvorm  wordt aan het einde van de looptijd afgelost. Maandelijks wordt via een beleggingsrekening of een beleggingsverzekering geld apart gezet. Met de premie die u daarvoor betaalt wordt voor een deel beleggingstegoed opgebouwd. Met de rest worden een overlijdensrisicoverzekering en ook de hypotheekkosten betaald. Bij beleggingshypotheken afgesloten vanaf 2013 is er geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Spaarbeleggingshypotheek

Deze hypotheekvorm komt neer op een hybride van de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek (zie hierboven). U kunt tijdens de looptijd wijzigen van sparen naar beleggen en vice versa; het is maar net wat u het gunstigst lijkt. Bij spaarbeleggingshypotheken afgesloten vanaf 2013 is er geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Traditionele levenhypotheek

Als u een traditionele levenhypotheek afsluit is er sprake van een lening om de woning te kopen met daarnaast een levensverzekering. Er wordt tijdens de looptijd maandelijks rente betaald en nog niet afgelost. Aan het einde van de looptijd wordt met de opbrengst van de levensverzekering afgelost. Bij traditionele levenhypotheken afgesloten vanaf 2013 is er geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Krediethypotheek
Een krediethypotheek geeft veel vrijheid. Zoals bij een bankrekening kan er geld worden gestort en worden opgenomen. Maandelijks moet rente worden betaald over het openstaande bedrag. De maximale  hoogte hangt af van de waarde van de woning. Bij een krediethypotheek is er geen recht op hypotheekrenteaftrek.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail