Sociale huur

sociale huurSociale huurwoningen worden verhuurd door wooncorporaties. De kale huur is in 2015 maximaal € 710,68. Bij sociale huur geldt een maximum voor huurverhoging. Een groot voordeel van sociale huur is dat men bij problemen met de verhuurder vaak de Huurcommissie kan inschakelen. Wel is er altijd sprake van (erg lange) wachtlijsten. Om een woning te kunnen huren van een wooncorporatie moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan:

  • Allereerst moet een aspirant-huurder zich inschrijven bij de organisatie die in de gemeente het verdelen van sociale huurwoningen verzorgt.
  • Het inkomen van het huishouden mag niet te hoog zijn. Woningcorporaties moeten jaarlijks minstens 80% van hun beschikbare woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen van maximaal € 34 910. 10% gaat naar inkomens tussen € 34 911 en € 38 950. De resterende 10% mag worden toegewezen aan huishoudens met hogere inkomens.
  • Vaak is een huisvestingsvergunning nodig. De vereisten verschillen per gemeente; bijvoorbeeld dat men al in de gemeente woont of daar werkt.
  • Ook de wooncorporatie mag voorwaarden stellen, bijvoorbeeld met betrekking tot het inkomen of de grootte van het gezin.

Urgentieverklaring bij sociale huur

In bepaalde gevallen kan men bij de toewijzing van een sociale huurwoning voorrang krijgen. Er  moet dan sprake zijn van dwingende spoed. Bijvoorbeeld (dreigende) dakloosheid of ernstige medische, sociale of financiële problemen.

Puntensysteem en maximale huurprijs

De maximale huurprijs van een sociale huurwoning wordt bepaald aan de hand van het puntensysteem. Onder meer oppervlakte, voorzieningen en isolatie zijn bepalend voor het totale aantal punten. De maximale huurprijs voor sociale huur bedraagt € 710,68.

Huurders kunnen zelf met de prijscheck van de Huurcommissie de punten en maximale huur van hun woning berekenen. Als de huurprijs te hoog blijkt kan men huurverlaging voorstellen aan de verhuurder. Als deze niet meewerkt kan de Huurcommissie een uitspraak doen.

Sociale huur en huurverhoging

De huur mag één keer per 12 maanden worden verhoogd. De verhuurder moet de huurder minstens 2 maanden voor de huurverhoging schriftelijk inlichten. De berekening vindt plaats over de kale huurprijs, waarbij het puntensysteem en maximale huurprijs van toepassing zijn. De huurprijs kan niet hoger worden dan € 710,68.

Er geldt een maximale huurverhoging, die jaarlijks door de regering wordt vastgesteld. Let op, los van de jaarlijkse huurverhoging kan tussentijds de huur worden verhoogd na verbetering van de woning of na aanpassing voor gehandicapten. De verhoging moet redelijk zijn en mag nooit leiden tot een hogere huur dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem. Bij een conflict over een dergelijke verhoging kan de Huurcommissie een uitspraak  doen.

Maximale jaarlijkse huurverhoging

De verhoging bedraagt maximaal 2,5 tot 5% per 12 maanden en is mede afhankelijk van het inkomen van een huishouding. Per 1 juli 2015 geldt als maximale huurverhoging voor zelfstandige woningen:

  • 2,5% voor inkomens tot € 34.229,
  • 3% voor inkomens van € 34.229 tot € 43.786,
  • 5% voor inkomens boven € 43.786,
  • Voor kamers en woonwagens (en standplaatsen) is de hoogte van het inkomen niet relevant en geldt per 1 juli 2015 als maximale huurverhoging 2,5%.

Bezwaar tegen huurverhoging

Het kan dat de huurder het niet eens is met de puntentelling of de berekening van het inkomen. Zo kan het inkomen kan gedaald zijn. Als bezwaar maken bij de verhuurder geen soelaas biedt kan de Huurcommissie een uitspraak doen.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail