Vakantie en vakantiegeld

vakantiedagen

Werknemers hebben recht op een wettelijk vastgesteld aantal vakantiedagen. Dit minimum komt neer op 4 maal het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Tijdens (langdurige) ziekte wordt evenveel wettelijke vakantietijd opgebouwd als in een periode waarin men niet ziek is. Hetzelfde geldt tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

Doorbetaling van loon en vakantiegeld

Tijdens de vakantie wordt het loon gewoon doorbetaald. Daarbij ontvangen werknemers vakantiegeld van minimaal 8% van het bruto jaarsalaris. Het wordt minstens 1 keer per jaar uitbetaald – afspraken hierover staan in het contract of een cao. Vakantietijd bovenop de wettelijke vakantie-uren wordt bovenwettelijke vakantie-uren genoemd. Afspraken hierover kunnen in het contract of in een cao zijn vastgelegd.

Opnemen van vakantiedagen

Hiervoor moet een aanvraag worden gedaan bij de werkgever. In principe moet hij akkoord gaan met de vakantiewensen. Als er bezwaren zijn moet hij dat binnen twee weken laten weten, schriftelijk. Er moet dan echt sprake zijn van grote problemen voor de bedrijfsvoering. Het kan ook dat collectieve vakantietijden gelden. Denk aan het onderwijs en de bouwsector. Uiteraard moet een werkgever dan wel akkoord gaan met andere tijden. Overigens kunnen tijdens ziekte ook vakantiedagen worden opgenomen.

Vervaltermijnen

Let op, wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen vervallen na een half jaar. Zo zullen dagen van 2015 die niet zijn opgenomen vervallen op 1 juli 2016. Er zijn uitzonderingen. Als een werknemer echt niet in staat was om dagen op te nemen,  bijvoorbeeld door ziekte of door toedoen van de werkgever, vervallen de vakantiedagen pas na 5 jaar. De vervaltermijn van 5 jaar geldt overigens altijd voor bovenwettelijke vakantiedagen.

Ander werk – vakantiedagen nog opnemen?

Als een werknemer ergens anders aan de slag gaat kan hij vaak nog niet-opgenomen dagen alsnog opnemen. De werkgever mag echter verlangen dat er wordt doorgewerkt tot het einde van het contract. Hij moet daar wel een belangrijke reden voor hebben. Als daardoor wettelijke vakantie-uren niet kunnen worden opgenomen, moeten deze worden uitbetaald. Niet opgenomen vakantie-uren mogen tegen het einde van het contract worden afgekocht. De werknemer krijgt dan geld voor de opgespaarde vakantie-uren.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail