Problemen met incassobureaus

incassobureauAls mensen een rekening niet op tijd betalen laat de schuldeiser de vordering soms innen door een incassobureau of deurwaarder.  Er zijn incassobureaus die er dubieuze praktijken op na houden bij het innen van vorderingen. Zo wordt niet goed gekeken of de vordering van hun cliënt wel terecht is. Soms worden mensen geïntimideerd met veel post en telefoontjes.

Als u hier mee te maken krijgt kunt u kijken of het incassobureau lid is van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI). De leden moeten werken volgens de Criteria van het Incasso Keurmerk. Let op: als de schuldenaar geen consument is kan van deze regels worden afgeweken, als dat eerder is afgesproken. Anders geldt het onderstaande onverkort.

Aanmaning en incassokosten

Wanneer mogen er incassokosten worden gerekend? Er moet sprake zijn van een opeisbare vordering, die volgt uit een overeenkomst.  Er moet via een aanmaning de gelegenheid zijn gegeven om alsnog te betalen, binnen 14 dagen. Dat gaat meestal per brief, maar dat hoeft niet. In de aanmaning moeten ook de incassokosten worden genoemd die extra worden gerekend als men niet over de brug komt.

Na de termijn van 14 dagen heeft de wederpartij recht op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Er zal weer een bericht volgen, nu met een hoger bedrag. De hoogte van de incassokosten bestaat uit een percentage van de hoofdsom (zonder rente). Het minimum is €40. De percentages luiden:

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering. 
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering,
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering,
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering,
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

Het kan zijn dat de incasso-kosten worden verhoogd met het btw-percentage. Verder mogen er geen andere kosten worden gerekend; geen ‘aanmaningskosten’, ‘herinneringskosten’, ‘bureaukosten’, of hoe men het ook noemt.

Niet eens met de vordering

Wat als u de rekening veel te hoog vindt, of u het niet eens bent met de vordering omdat u van mening bent dat er helemaal geen overeenkomst was? Schuldeiser en incassobureau moeten natuurlijk kunnen bewijzen dat er sprake is van een rechtsgrond voor de vordering. Laat het in ieder geval zo snel mogelijk weten aan schuldeiser én incassobureau, liefst per brief. Als u duidelijk in uw recht staat zal het probleem wellicht snel uit de wereld zijn, hoewel dat lang niet altijd het geval is.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail