Regels voor hypotheekrenteaftrek

hypotheekrenteaftrekDe hypotheekrente kan bij een lineaire of een annuïteitenhypotheek worden afgetrokken van de te betalen inkomstenbelasting. Het belastingtarief zal dan effectief dalen – mogelijk tot in een lagere belastingschijf. Wel is de overheid stapsgewijs het maximale percentage aan het verlagen; in 2015 is dat 51%. Vooralsnog worden alleen de hogere inkomens getroffen.

Voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek

Er zijn voorwaarden verbonden aan het aftrekken van hypotheekrente van het belastbaar inkomen:

  • De hypothecaire lening is afgesloten voor aankoop (inclusief bijkomende kosten),
    onderhoud of verbetering van een woning die als hoofdverblijf wordt gebruikt. De lening mag verder worden gebruikt om rechten van opstal, erfpacht of beklemming af te kopen.
  • Voor hypotheken afgesloten vanaf 1 januari 2013 geldt dat het een annuïtaire of lineaire hypotheek moet betreffen die volledig wordt afgelost binnen 30 jaar (360 maanden). In de hypotheekakte moet dit worden vermeld.
  • Als binnen 3 jaar na de verkoop van een woning de nieuwe woning wordt gekocht: de
    eventuele verkoopwinst (overwaarde) moet worden benut bij de koop van de nieuwe
    woning. Als een bedrag wordt geleend die (nagenoeg) gelijk is aan de koopprijs waarbij de verkoopwinst niet wordt benut, zal de renteafrek niet worden toegepast op een deel van de lening die gelijk is aan die verkoopwinst.

Hypotheekrenteaftrek: twee manieren

Aan de geldverstrekker wordt maandelijks een bedrag aan hypotheekrente betaald. Werkgevers en uitkeringsinstanties houden echter geen rekening met de hypotheekrenteaftrek, zodat te veel belasting wordt betaald.

Achteraf bij de aangifte inkomstenbelasting

U kunt bij de jaarlijkse belastingaangifte de betaalde hypotheekrente als kosten aftrekken. U betaalt dan minder belasting of krijgt geld terug.

Gedurende het jaar via de voorlopige teruggaaf

Bij de belastingdienst kunt u gedurende het jaar voorlopige teruggaaf aanvragen. Deze wordt dan maandelijks of in één keer uitbetaald.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail