Kopen buiten een winkelruimte: colportage

colportageHet kopen van producten en diensten gebeurt soms buiten een winkelruimte, bijvoorbeeld aan de deur. Er wordt ook wel gesproken van colportage. Let op, onderstaande is van toepassing op overeenkomsten die vanaf 13 juni 2014 zijn gesloten.

Van kopen buiten verkoopruimte is sprake als de koop wordt gesloten aan de deur (of in huis), op straat, of tijdens een verkoopdemonstratie. Zo’n demonstratie kan bij iemand thuis, in een zaaltje of tijdens een busreis. Kopen op een beurs of op de markt wordt niet tot kopen buiten verkoopruimte gerekend. Om de consument te beschermen gelden er bij colportage regels waaraan bedrijven zich moeten houden. Zo moet de verkoper bij de koop een kopie van de getekende overeenkomst of een bevestiging van de overeenkomst overhandigen.

Voor welke overeenkomsten gelden de regels niet?

Als het om een bedrag gaat van minder dan € 50 valt de koop niet onder colportage. De regels voor colportage gelden niet voor alle soorten overeenkomsten; soms gelden andere, aparte regels. Er gelden andere regels bij koop van:

 • pakketreizen,
 • verzekeringen; aan de deur,
 • woonruimte,
 • sociale en gezondheidszorg (bijv. thuiszorg),
 • kansspelen (bijv. loterijen),
 • eten en drinken van de supermarkt aan huis

Bedenktijd bij colportage

Tijdens de bedenktijd kunt u zonder opgaaf  van reden de koop ontbinden. Let op, er is géén bedenktijd in geval van:

 • losse kranten en tijdschriften,
 • cd’s, dvd’s, games en software, als de verzegeling is verbroken,
 • diensten in verband met vrije tijd waarbij een vaste datum of periode is afgesproken,
 • producten die u speciaal laat maken, bijvoorbeeld een maatpak,
 • badkleding en ondergoed
 • producten die snel bederven,
 • er wordt meteen met een spoedreparatie begonnen

De bedenktijd is 14 werkdagen en begint op de dag dat het product is ontvangen. Als een product in combinatie met een dienst wordt gekocht gaat de bedenktijd ook lopen op de dag dat het product wordt ontvangen.  Koopt u geen product maar alleen een dienst? Dan begint de bedenktijd op het moment dat het contract wordt gesloten. Vaak wacht de ondernemer met het beginnen van de dienst tot de bedenktijd voorbij is.

Als u wilt dat de dienst al begint terwijl de bedenktijd nog loopt moet u dat aangeven. Ook dan heeft u bedenktijd. Het is dan bij annulering wel redelijk dat voor diensten die al geleverd zijn wordt betaald.

Verlenging van de bedenktijd

Let op: de verkoper heeft een uitgebreide informatieplicht. Hij moet schriftelijk informeren over product of dienst, zijn naam, adres, voorwaarden en over de bedenktijd. Ook moet een formulier worden bijgevoegd waarmee u van de bedenktijd gebruik kunt maken. Met toestemming kan alle info ook per email worden verstrekt. Als de verkoper al deze info niet (juist) verstrekt wordt de bedenktijd verlengd met twaalf maanden. De 14 dagen bedenktijd begint opnieuw te lopen als de verkoper alsnog aan deze plichten voldoet.

Ontbinden tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd kunt u zonder opgaaf  van reden laten weten dat u de koop wilt ontbinden. De verkoper moet u dan binnen 14 dagen uw geld teruggeven. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product of een bewijs van verzending heeft ontvangen. De kosten voor het terugsturen zijn in principe voor u. Bij diensten die al begonnen zijn tijdens de bedenktijd kan het redelijk zijn dat voor de al geleverde diensten wordt betaald.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail