Bemiddelingskosten bij huur van woonruimte

bemiddelingskosten bij huurHet komt voor dat particuliere huurders worden geconfronteerd met honderden euro’s bemiddelingskosten.  Zij zijn echter lang niet altijd verplicht zulke kosten te betalen, ook niet als in een (huur)overeenkomst staat dat wél bemiddelingskosten zijn verschuldigd.

Overigens worden bemiddelingskosten vaak verkapt -onder een andere noemer-  in rekening gebracht. Bemiddelingskosten zijn de  kosten voor het tot stand brengen van de huurovereenkomst. Het gaat dan om loonkosten voor werkzaamheden als:

  • het aanbieden van een woning -vaak online- in opdracht van een verhuurder,
  • het verzorgen van bezichtigingen,
  • het opstellen van het contract,
  • het controleren of de huurder voldoet,
  • de financiële afwikkeling.

Als een bemiddelaar nu in opdracht van een particuliere huurder een woning regelt uit zijn woningbestand, werkt hij zowel  in opdracht van de verhuurder als de huurder. Dat mag, maar de huurder hoeft dan niet de loonkosten in verband met bemiddeling te betalen – die zijn voor de verhuurder. De bemiddelaar zou onredelijk voordeel genieten als hij zowel verhuurder als huurder laat betalen.

Voorlopig zijn bemiddelingskosten bij kamerhuur nog toegestaan,  hoewel een wetsvoorstel klaarligt om daar een eind aan te maken. De kosten moeten dan wel redelijk zijn.

Andere kosten naast bemiddelingskosten

Hoewel het niet mag gaan om verkapte bemiddelingskosten,  mogen bepaalde kosten aan een particuliere huurder in rekening worden gebracht. Men denke aan:

  • inschrijfgeld – het bedrag moet redelijk zijn. Het gaat hier om een administratieve handeling die niet veel tijd kost, een kleine vergoeding is op zijn plaats.
  • andere administratiekosten (of ‘dossierkosten’, ‘contractkosten’, enz.) Ook hier moet het gaan om een redelijk bedrag. Voorbeelden zijn het aanvragen van vergunningen en toeslagen.

Soms wordt sleutelgeld gevraagd; een bedrag in ruil voor de sleutel waarbij verder geen prestatie komt kijken. Dit is onredelijk en niet toegestaan! Vaak betalen huurders toch maar om de woning te kunnen bemachtigen.

Terugvorderen van bemiddelingskosten

Als de bemiddelaar zowel in opdracht van verhuurder als huurder heeft gewerkt kan de huurder (verkapte) bemiddelingskosten terugvorderen. Onredelijk voordeel brengt nietigheid van het beding met betrekking tot zulke kosten mee. De huurder kan dan terugvorderen wegens onverschuldigde betaling, zo nodig via de kantonrechter. De verjaringstermijn is 5 jaar.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail