Soorten hypotheektrente

Naast aflossing moet ook een percentage aan rente worden betaald. Er zijn verschillende soorten hypotheekrente, elk met een eigen betekenis.    

Nominale rentesoorten hypotheekrente

Hypotheekverstrekkers publiceren rentepercentages die op  jaarbasis worden gerekend: de nominale rente. Ook in de hypotheekofferte staat de nominale rente vermeld. Als u het percentage vermedigvuldigt met het hypotheekbedrag weet u hoeveel u per jaar aan rente betaalt. Als u de uitkomst deelt door 12 weet u hoeveel rente u betaalt per maand.

Jaarlijks kostenpercentage

Bij de vaststelling van het jaarlijks kostenpercentage wordt naast de rente ook rekening gehouden met andere kosten. Denk aan belastingen, provisie, commissielonen en andere kosten in verband met de lening. Het jaarlijks kostenpercentage zal dus dichter bij het percentage liggen dat daadwerkelijk betaald zal moeten worden. Geldverstrekkers zijn verplicht het jaarlijks kostenpercentage te vermelden.

Dagtarief of venstertarief

Als u de actuele rentepercentages van geldverstrekkers wilt weten kunt deze in kranten of online opzoeken. Bij herziening van de rente (in verband met rentevaste periode) is het dag- of venstertarief mede bepalend voor de hoogte van het nieuwe rentepercentage.

Hypotheekofferte: offerterente, dalrente of dagrente?

Het maken van de hypotheekofferte en het tekenen van de hypotheekakte bij de notaris gebeuren niet op hetzelfde moment. In de tussentijd –vaak enkele maanden- kan de rente stijgen of dalen. Er zijn verschillende manieren om daar rekening mee te houden. Hoe dan ook zal niet meer hoeven worden betaald dan de rente die in de offerte staat vermeld.

Offerterente

De partijen kunnen afspreken dat de rente die bij het aangaan van de hypotheek als offerterente staat vermeld niet zal worden aangepast bij het tekenen van de hypotheekakte.

Dalrente

Als de rente tussentijds daalt zal de laagste rente tussen het moment van offerte aanmaak en het moment van tekenen van de hypotheekakte van toepassing zijn.

Dagrente

Als op het tijdstip dat de hypotheekakte wordt getekend de rente lager staat zal deze lagere rente van toepassing zijn.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail