Verbetering en renovatie van de woonruimte

verbetering woning bij huur
Het initiatief om de woonruimte te verbeteren of renoveren kan van zowel de huurder als verhuurder komen. Bij grote verbeteringen spreekt men van renovatie; het (deels) vernieuwen en/of vergroten van de woning.

Verbetering en renovatie door huurder

De huurder heeft géén toestemming nodig voor kleine verbeteringen die zonder veel moeite kunnen worden teruggedraaid. Met meer ingrijpende veranderingen zal de verhuurder -bij voorkeur schriftelijk- moeten instemmen. Als de verhuurder weigert kan de huurder bij de kantonrechter om vervangende toestemming vragen.

De partijen kunnen afspreken of de veranderingen bij vertrek wel of niet worden teruggedraaid. In beginsel heeft de huurder wegbreekrecht: het recht om de verbeteringen mee te nemen. Het gaat dan óók om renovaties als een nieuwe keuken of parketvloer, zolang de woonruimte bij vertrek maar in de oorspronkelijke staat wordt achtergelaten.

Vergoeding voor renovatie?

Soms is het redelijk dat de verhuurder een deel van de kosten op zich neemt. Een voorwaarde is dat de huurder de gemaakte kosten niet kan terugverdienen (bijv. door minder stookkosten). Verder is vereist dat de verbeteringen blijvend zijn en dat de verhuurder voordeel geniet. Dat is het geval als hij door de verbeteringen kosten bespaart of meer huur kan vragen. De huurder kan ook bij vertrek aan de nieuwe huurder vragen om de verbeteringen over te nemen. De nieuwe huurder is daar nooit toe verplicht.

Renovatie door verhuurder

Als de verhuurder wil renoveren moet hij aan de huurder toestemming vragen. Zonder toestemming mag de verhuurder na renovatie de huurprijs niet verhogen. Let op, (spoed)reparaties vallen onder onderhoud, waarvoor geen toestemming nodig is.

Het is van belang dat de partijen goed overleggen wat precies gerenoveerd wordt en wat de nieuwe huurprijs zal zijn. Huurverhoging moet redelijk zijn en kan alleen als de renovatie tot meer woongenot leidt. Bij sociale huur mag de huurprijs niet hoger worden dan het maximum (€ 710,68 in 2015). Bij conflicten over huurverhoging kan de Huurcommissie (sociale huur) of de kantonrechter een uitspraak doen.

Renovatie van een woningcomplex

Als een verhuurder 10 of meer woningen van een woningcomplex wil renoveren heeft hij instemming nodig van minstens 70% van de huurders. Bij meer dan 25 woningen is eerst overleg nodig met de bewonerscommissie en huurdersvereniging. Bij problemen kan de kantonrechter vervangende toestemming geven als hij vindt dat de renovatie redelijk  is.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail