Ontslag met wederzijds goedvinden

ontslag met wederzijds goedvindenBeëindiging van het contract kan op voorstel van zowel werknemer als werkgever. Als het de werkgever is die het contract wil beëindigen zal dat doorgaans voor de werknemer een onaangename verassing zijn. In zo’n beëindigingsovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd onder welke voorwaarden het contract wordt beëindigd – bijvoorbeeld over de opzegtermijn en de ontslagvergoeding.

Het is van groot belang dat de werknemer vooral niet te snel tekent. Hij heeft het recht om zijn positie te overdenken en om te onderhandelen over de voorwaarden. De werknemer heeft 14 dagen bedenktijd.

Bedenktijd

Als de werkgever hier niet in de beëindigingsovereenkomst op wijst is de bedenktijd 21 dagen. Als het voorstel wordt gedaan terwijl de werknemer ziek is moet hij absoluut niet ondertekenen; het recht op een WW- of ZW-uitkering vervalt dan! Hoewel tijdens ziekte een ontslagverbod geldt voor de werkgever, zal de werknemer aangerekend worden dat hij toch akkoord is gegaan.

Opzegtermijn

De werkgever moet zich houden aan wettelijke opzegtermijnen:

  • korter dan 5 jaar dienstverband: 1 maand
  • 5 tot 10 jaar dienstverband: 2 maanden
  • 10 tot 15 jaar dienstverband: 4 maanden

Het is erg belangrijk dat in de beëindigingsovereenkomst niet een te korte opzegtermijn wordt vastgesteld. De werknemer loopt dan het risico minder WW-uitkering te ontvangen, voor de tijd die volgens de wet nog erbij als opzegtermijn had moeten worden vastgesteld. Dit omdat, als de juiste opzegtermijn was vastgesteld, de werkgever eigenlijk loon had moeten doorbetalen.

Ontslagvergoeding

Wat een passende ontslagvergoeding is kan worden vastgesteld aan de hand van de zogenaamde kantonrechtersformule. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de leeftijd en het aantal jaren in dienstverband:voor de dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar: 0,5 x bruto maandsalaris per dienstjaar

  • voor de dienstjaren van 35-44 jaar: 1 x bruto maandsalaris per dienstjaar
  • voor de dienstjaren 45-54 jaar: 1,5 x bruto maandsalaris per dienstjaar
  • voor de dienstjaren vanaf 55 jaar: 2 x bruto maandsalaris per dienstjaar

Let op, ontslagvergoeding is bij beëindiging met wederzijds goedvinden voor de werkgever niet verplicht! Het is daarom belangrijk dat de werknemer goed op de hoogte is van waar hij recht op heeft, zodat hij kan onderhandelen over een passende vergoeding.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail