Van tijdelijk contract naar vast contract

ArbeidscontractEen werkgever mag tijdelijke werknemers (ook wel flexwerkers genoemd) niet onbeperkt tijdelijke contracten  aanbieden. De regels zijn per 1 juli 2015 veranderd via de Wet werk en zekerheid: sneller dan voorheen is er sprake van een vast contract. De nieuwe regels zouden eenvoudiger en eerlijker zijn.

De aanzegtermijn

Bij een tijdelijk contract voor zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk één maand voor het einde laten weten of het contract wordt voortgezet, en zo ja onder welke voorwaarden. Als de werkgever te laat is heeft de werknemer recht op transitievergoeding van maximaal één maandsalaris. Als bijvoorbeeld twee weken te laat wordt aangezegd moet de werkgever ter vergoeding twee weken loon betalen. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen bij faillissement of uitstel van betaling, of als hij in de schuldsanering zit.

Vast contract na drie opvolgende tijdelijke contracten

Een arbeidscontract wordt vast als er meer dan drie opvolgende tijdelijke contracten worden gesloten. In een cao kan daarvan worden afgeweken tot maximaal zes tijdelijke contracten. Tussen de opvolgende contracten kan een periode van maximaal zes maanden zitten. Na een tussenperiode van zes maanden (of langer) kan dus weer een tijdelijk contract worden aangeboden.

Vast contract na twee jaar tijdelijke contracten

Na twee jaar tijdelijke contracten is automatisch sprake van een vast contract. In een cao kan echter worden afgeweken, tot maximaal vier jaar. Tussenperiodes van maximaal zes maanden worden meegeteld. Na zes maanden (of langer) kan dus weer een tijdelijk contract worden aangeboden.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail