Huren in de vrije sector

particuliere huur- vrije sectorVan een geliberaliseerd huurcontract is sprake als de huur bij het begin van het contract hoger is dan de liberalisatiegrens die op dat moment geldt. Dat bedrag luidt in 2015  € 710,68. Let op, het gaat om de kale huur; er mag geen sprake zijn van een all-in bedrag.

Bij huur in de vrije sector is er in beginsel geen bovengrens van de huurprijs en geldt er geen maximale huurverhoging. Huurliberalisatie is niet mogelijk bij verhuur van onzelfstandige woonruimte (kamers) en woonwagens (en standplaatsen voor woonwagens).

Toetsing van de huurprijs door de Huurcommissie

De huurder kan binnen 6 maanden na het begin van het huurcontract de huurprijs laten toetsen. De Huurcommissie bepaalt dan aan de hand van het puntensysteem wat de maximale huurprijs is. Als deze lager is dan de liberalisatiegrens gaat de huur omlaag, en is het contract niet langer geliberaliseerd. Na 6 maanden kan de huur alleen verlaagd worden via een verzoek aan de verhuurder, en desnoods de kantonrechter.

Huurverhoging in de vrije sector

Ook al is er geen maximale huurverhoging in de vrije sector, er gelden wel regels. Huurverhoging mag één keer per 12 maanden en kan langs twee wegen:

  • Via een indexeringsclausule in het huurcontract kan de jaarlijkse huurverhoging worden overeengekomen. De (inflatie)percentages worden ook vermeld. De verhuurder moet het bedrag (en de berekening daarvan) laten weten, een bepaalde termijn daarvoor niet in de wet is vastgelegd.
  • Via een nieuw contract kan de verhuurder een hogere huurprijs voorstellen. In beginsel geldt er geen maximum. Als de huurder het aanbod afwijst kan de verhuurder het contract opzeggen. Daar moet de huurder echter wel schriftelijk mee instemmen, anders kan alleen de kantonrechter het huurcontract beëindigen! Als de rechter de huurverhoging redelijk vindt beëindigt hij het contract en moet de huurder vertrekken. Als de rechter de verhoging onredelijk vindt kan deze niet doorgaan en blijft het oude contract lopen.
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail