Het koopcontract

huis kopenIn het koopcontract staan in ieder geval de koopprijs van de woning en de opleverdatum vermeld. Vaak zijn er ook ontbindende voorwaarden opgenomen. Bijvoorbeeld dat de koop niet doorgaat als de koper de financiering niet rond kan krijgen.

Verder kunnen er verschillende bedingen zijn opgenomen. Bijvoorbeeld dat de koper als woningeigenaar iets zal moeten dulden of moeten doen (kwalitatief beding en kettingbeding), of een anti-speculatiebeding (als in korte tijd wordt doorverkocht en winst wordt gemaakt moet die winst worden afgedragen).

Bedenktijd van drie dagen

Als het contract is getekend heeft de koper nog drie dagen bedenktijd. De koper hoeft geen reden op te geven en er is geen vergoeding verschuldigd. De bedenktijd begint op de dag nadat de koper het contract heeft ontvangen. Zaterdag, zondag of een feestdag tellen niet mee. Als de bedenktijd op zo’n dag eindigt kan de koper op de eerstvolgende werkdag nog annuleren. Het staat de partijen overigens vrij een langere bedenktijd af te spreken.

Ontbindende voorwaarden

In verband met onvoorziene situaties kunnen in het contract ontbindende voorwaarden worden opgenomen. De verkoper moet daar wel mee akkoord gaan. Het is dus wijsheid om de verkoper al bij het bieden op de hoogte te stellen. Ontbindende voorwaarden kunnen onder andere betrekking hebben op:

  • het geval dat het de koper niet lukt om op tijd de eigen woning te verkopen,
  • de bevindingen van een bouwkundige keuring,
  • het is nog niet zeker of de financiering zal lukken,
  • het is nog niet zeker of de koper gebruik kan maken van Nationale Hypotheek Garantie.

Er moet een termijn worden afgesproken waarbinnen op een ontbindende voorwaarde beroep kan worden gedaan. Ook  de manier waarop moet worden vasgelegd. Voor een beroep op een ontbindende voorwaarde moet een goede aantoonbare reden zijn; er mag geen misbruik van worden gemaakt. Zo zal de koper als de financiering niet is gelukt twee schriftelijke weigeringen van geldverstrekkers moeten overleggen.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail