Ontslag door ziekte of arbeidsongeschiktheid

ontslag wegens ziekte of arbeidsongeschiktheidOntslag tijdens de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid kan niet zomaar. Er zijn echter drie uitzonderingen.

Zo kan ontslag als de werkgever al ontslag had aangevraagd vóórdat de werknemer ziek of arbeidsongeschiktheid werd. Ontslag kan ook als de werknemer volgens het UWV niet voldoende meewerkt aan re-integratie, zoals het niet willen aannemen van ander passend werk of het weigeren van omscholing.

Tenslotte kan ontslag als een werknemer gedurende een langere tijd geregeld ziek thuis zit, met onaanvaardbare gevolgen voor de werkgever. Bijvoorbeeld collega’s die onder een te grote werkdruk komen te staan of het vastlopen van het productieproces. In zo’n geval moet de werkgever bij de kantonrechter om ontslag vragen. Deze kijkt of is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de werknemer is geregeld, maar niet langdurig ziek,
  • het niet in staat zijn te werken mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden,
  • de verwachting is dat binnen 26 weken de werknemer niet zal herstellen, en dat werken in aangepaste vorm ook niet mogelijk zal zijn,
  • de werkgever beschikt over een deskundigenverklaring van het UWV.
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail