Onderhuur van woonruimte

onderhuurBij onderhuur heeft de onderhuurder een overeenkomst met de huurder. Het onderverhuren van woonruimte kan alleen met toestemming van de verhuurder. Er is één uitzondering: als een huurder zelf ook in de woning woont en slechts een deel onderverhuurt (kamerhuur). Veel verhuurders sluiten deze mogelijkheid echter uit in het huurcontract.

Onderhuur en huurbescherming

De onderhuurder geniet huurbescherming, ook als de huurder vertrekt en een medehuurder overblijft. De medehuurder neemt de plaats van de huurder in en de onderhuur wordt voortgezet. Wat als het huurcontract van de huurder-onderverhuurder eindigt? Bij kamerhuur wordt de hoofdverhuurder niet de nieuwe verhuurder en eindigt de onderhuur. Bij onderhuur van een zelfstandige woning wordt de (hoofd)verhuurder de wederpartij van de onderhuurder – deze geniet dan huurbescherming. Wel kunnen de partijen binnen 6 maanden na voortzetting van het contract bij de kantonrechter om ontbinding vragen, in de volgende gevallen:

  • de onderhuur is enkel als kunstgreep gebruikt om de woonruimte door te sluizen,
  • de huurder blijkt niet in staat de huur te betalen,
  • de huurder kan niet de benodigde huisvestingsvergunning overleggen,
  • in alle redelijkheid kan niet van de verhuurder worden verlangd dat hij het contract voortzet.
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail