De hypotheekofferte

Een hypotheekaanvraag zal doorgaans worden gedaan na een of meer gesprekken met de geldverstrekker of een adviseur. De geldverstrekker zal een hypotheekofferte en de algemene voorwaarden van de lening sturen. hypotheekofferteHetzelfde geldt voor formulieren om verzekeringen aan te vragen die samen met de hypotheek moeten worden afgesloten. Verder zal men een gezondheidsverklaring moeten tekenen. Bij dit alles moet de geldverstrekker zich houden aan Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

Inhoud van de hypotheekofferte

In de hypotheekofferte vindt u onder andere:

  • het hypotheekbedrag,
  • het renteaanbod,
  • de looptijd,
  • de wijze van aflossing,
  • welke stukken nog nodig zijn; denk aan koopcontract, taxatierapport, werkgeversverklaring en salarisgegevens.

Rentesoorten in de hypotheekofferte

Het maken van de hypotheekofferte en het tekenen van de hypotheekakte bij de notaris gebeuren niet op hetzelfde moment. In de tussentijd -vaak enkele maanden- kan de rente stijgen of dalen. Er zijn verschillende manieren om daar rekening mee te houden. Hoe dan ook zal niet meer hoeven worden betaald dan de rente die in de offerte staat vermeld.

Offerterente

De partijen kunnen afspreken dat de rente die bij het aangaan van de hypotheek als offerterente staat vermeld niet zal worden aangepast bij het tekenen van de hypotheekakte.

Dalrente

Als de rente tussentijds daalt zal de laagste rente tussen het moment van offerte aanmaak en het moment van tekenen van de hypotheekakte van toepassing zijn.

Dagrente

Als op het tijdstip dat de hypotheekakte wordt getekend de rente lager staat zal deze lagere rente van toepassing zijn.

Offertedatum en passeerdatum

De offertedatum in de hypotheekofferte is de datum tot wanneer de offerte geldig is. Voor die datum moet de offerte -ondertekend- worden teruggestuurd. De geldverstrekker stelt ook een uiterste passeerdatum, de datum waarop de hypotheekakte moet zijn ondertekend bij de notaris. De termijn tot de passeerdatum varieert van 2 tot 7 maanden. Vaak is verlengen mogelijk; een voordeel is dat het renteaanbod tijdens de verlenging blijft gelden, ook als de rente intussen stijgt. De meeste geldverstrekkers rekenen wel verlengingskosten (die aftrekbaar zijn van de belasting).

Getekende hypotheekofferte annuleren

Het is mogelijk om terug te komen op de getekende hypotheekofferte, al zijn daar vaak kosten aan verbonden (0,5-1% van het hypotheekbedrag).

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail