Proeftijd en opzeggen tijdens proeftijd

werken en proeftijdVaak wordt in het contract of in de cao een proeftijd opgenomen. Zo kan worden bekeken of de partijen wel echt goed bij elkaar passen. Een proeftijd is niet mogelijk als de arbeidsovereenkomst  zes maanden of korter duurt. Als na een eerste contract sprake is van een opvolgend tijdelijk contract is een proeftijd alleen mogelijk als het werk duidelijk andere verantwoordelijkheden en vaardigheden inhoudt.

Opzeggen tijdens proeftijd

Werknemer en werkgever kunnen zonder opgave van reden tijdens de proeftijd het contract opzeggen – zonder opzegtermijn. Zelfs als de werknemer ziek wordt kan de werkgever opzeggen. Opzeggen door werknemers is niet verstandig; het recht op een (eventuele) WW-uitkering loopt dan gevaar. Alleen als de ene partij er om vraagt moet de andere partij schriftelijk de reden laten weten.

Hoe lang duurt de proeftijd?

Maximaal één maand bij arbeidscontracten van meer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar. Als bij een tijdelijk contract geen precieze einddatum is afgesproken duurt de proeftijd ook maximaal één maand,  tenzij in de cao anders is afgesproken. Bij tijdelijke contracten langer dan twee jaar en bij vaste contracten kan de proeftijd maximaal twee maanden duren.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail