Ondeugdelijk product en wettelijke garantie

ondeugdelijk product en wettelijke garantieWanneer is een product ondeugdelijk? In de wet staat dat een ‘afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden’. Hierin ligt de wettelijke garantie besloten. Een product beantwoordt niet aan de overeenkomst als het niet de eigenschappen bezit die u mag verwachten. De mededelingen van de verkoper en de prijs en kunnen hierbij een rol spelen. Er is sprake van ondeugdelijkheid als:

  • het product niet de eigenschappen bezit die u mag verwachten voor normaal gebruik,
  • het product is beschadigd of werkt niet goed,
  • een ander product wordt geleverd dan afgesproken,
  • een product van een andere soort, verkeerde hoeveelheid, maat of gewicht wordt geleverd,
  • een monster of model is getoond en het product komt hiermee niet overeen,
  • het product is beschadigd bij installatie omdat er bijvoorbeeld een fout montagevoorschrift bij zat.

Let op: er is geen sprake van ondeugdelijkheid als het product niet meer werkt door normale slijtage. Of doordat u het verkeerd heeft gebruikt.

Wettelijke garantie en omgekeerde bewijslast 

Als het probleem zich binnen zes maanden na aankoop voordoet, hoeft u níet te bewijzen dat het niet uw schuld is. De bewijslast ligt bij de verkoper. Na die zes maanden moet u bewijzen dat het niet aan u lag; u stelt dat het product normaal is gebruikt, en dat te snel na aankoop de problemen begonnen. Het is belangrijk dat u binnen twee maanden na ontdekking klaagt, dan bent u zeker op tijd.

Kosteloos herstellen of vervangen

Bij problemen moet de verkoper in principe kosteloos herstellen of vervangen. Als de verkoper  per se wil herstellen is het redelijk als hij daartoe de kans krijgt. Daarna kan om vervanging worden gevraagd. Als het product langere tijd is gebruikt is het misschien redelijk dat u in de kosten deelt bij herstel of vervanging. Hierbij kan gekeken worden naar de normale afschrijving. De verkoper mag echter niet eisen dat u meebetaalt.

Koop ontbinden of prijsvermindering eisen

Als herstellen of vervangen niet lukt kunt u de koop ontbinden. Het gebrek moet de ontbinding wel rechtvaardigen. Ook prijsvermindering is mogelijk als u met de verkoper tot een redelijk bedrag kunt komen.

De verkoper aanspreken en in gebreke stellen

Wat te doen als de verkoper niet wil meewerken? Laat u niet afschepen met de smoes dat hij niets meer kan doen omdat de garantie verlopen is. Hij mag u ook niet blind doorverwijzen naar de fabrikant (in geval van fabrieksgarantie). U kunt de verkoper in een aangetekende brief aanspreken op het leveren van deugdelijk product. Hij zal met u het probleem moeten oplossen: herstel, vervanging of wellicht prijsvermindering.

Stel een termijn waarin het probleem opgelost moet zijn, bijv. 3 weken. Meld dat u hem bij voorbaat in gebreke stelt als er na die termijn geen oplossing is, dat u de koop dan kunt ontbinden. Dat betekent product retour, aankoopbedrag terug. Als een aangetekende brief niet tot een (bevredigende) oplossing leidt kunt u wellicht naar de geschillencommissie, die een uitspraak kan doen. De kosten zijn niet hoog. De verkoper moet wel aangesloten zijn, of akkoord gaan als hij dat niet is.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail