Rechten bij abonnementen

contractenConsumenten sluiten veel abonnementen af. Een belangrijk kenmerk is dat het contracten voor langere tijd zijn. Het gaat dan om het geregeld leveren van producten of diensten. De wet spreekt niet van ‘abonnementen’, maar over het leveren van ‘zaken’ (inclusief energie), en het ‘doen van verrichtingen’. Dit kan voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar, of voor onbepaalde tijd. Bijna altijd is er een opzegtermijn: als u opzegt zit u er nog een tijdje aan vast, bijvoorbeeld één of drie maanden. Veel abonnementen worden stilzwijgend verlengd; na ‘afloop’ blijft het abonnement doorlopen.

Denk aan abonnementen op kranten en tijdschriften, telecom abonnementen of energiecontracten. Er zijn natuurlijk veel verschillende producten en diensten, en dus abonnementen in alle soorten en maten. Altijd gelden er algemene voorwaarden; daar kunt u vinden hoe het zit met opzeggen en verlengen. Algemene voorwaarden mogen natuurlijk niet botsen met wat de wet hierover zegt.

Let op: als u een contract voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld één of twee jaar) heeft afgesloten, kunt u niet zomaar kosteloos opzeggen. Afspraak is immers afspraak.

Opzeggen en stilzwijgende verlenging bij kranten en tijdschriften

Opzeggen kan op dezelfde manier als waarop u het contract bent aangegaan: mondeling, schriftelijk of via internet. U kunt niet verplicht worden op te zeggen op een bepaald moment, bijvoorbeeld de eerste of tweede week van de maand. Stilzwijgende verlenging met een duur langer dan drie maanden mag niet. Daarbij moet u telkens tegen het eind van de verlenging kunnen opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Bij stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd moet u altijd kunnen opzeggen met een maximale opzegtermijn van:

  • bij verschijning van minstens één keer per maand: één maand,
  • bij verschijning minder dan één keer per maand: drie maanden.

Opzeggen en stilzwijgende verlenging bij andere abonnementen/contracten

Hiervoor geldt een opzegtermijn van maximaal één maand. Ook hier kunt u opzeggen op dezelfde manier als waarop het contract is aangegaan, op elk moment. Bij een contract voor bepaalde tijd kunt u dus na het verstrijken daarvan, na de stilzwijgende verlenging, altijd opzeggen. U zit er dan nog maximaal één maand aan vast. Bij een contract voor onbepaalde tijd kunt u altijd met een opzegtermijn van maximaal één maand opzeggen.

Proefabonnement 

Hier geldt nooit een opzegtermijn. Het proefabonnement stopt vanzelf na de afgesproken periode. Of het nu om kranten, tijdschriften of andere abonnementen gaat.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail