Opzeggen van het huurcontract en huurbescherming

huur opzeggen en huurbeschermingDe verhuurder kan niet zonder wettelijke reden de huur opzeggen. Dit geldt als de huurperiode is afgelopen en ook als de verhuurder tussentijds wil opzeggen. Huurders -ook die in de vrije sector-  genieten huurbescherming om te voorkomen dat zij binnen (zeer) korte tijd op straat komen te staan.

Hetzelfde geldt voor medehuurders, medebewoners en onderhuurders. Het kan natuurlijk dat de huurder akkoord gaat als de verhuurder wil opzeggen. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

Huurbescherming is van toepassing op zelfstandige woningen, kamers en ook woonwagens. Mensen die een vakantiehuis, winkelwoning,  dienstwoning of woonboot huren hebben géén huurbescherming. Hieronder leest u in welke gevallen de verhuurder kan opzeggen.

Tijdelijk huurcontract

Let op, als een huurperiode is afgelopen eindigt niet automatisch het contract! Voor een tijdelijk contract moet de verhuurder in het contract duidelijk bedingen dat hij na de huurperiode weer wil ‘terugkeren’ in de woning, en dat de huurder de woning op tijd ontruimt. Bovendien moet de verhuurder zich houden aan de regels over opzeggen. Als de huurder akkoord gaat kan hij dus geen beroep doen op huurbescherming.

Wegens overlast en betalingsachterstand

Huurders die ernstige overlast geven of de huur niet betalen gedragen zich niet als een goed huurder en plegen wanprestatie. Directe huisuitzetting is echter niet toegestaan! De verhuurder kan opzeggen, waarbij een opzegtermijn geldt. Ook kan hij naar de kantonrechter om meteen het contract te eindigen. De rechter kan de huurder maximaal één maand de tijd geven om de overlast te staken of alsnog de huur te betalen.

Verhuurder heeft de woning dringend zelf nodig

Als de verhuurder de woning zelf dringend nodig heeft voor eigen gebruik kan hij opzeggen. Het kan zijn dat de verhuurder zelf woonruimte nodig heeft, of de woning wil slopen,  renoveren  of een andere bestemming geven. Zijn belang moet zwaarder wegen dan het belang van de huurder. Ook  moet de huurder geschikte andere woonruimte kunnen krijgen. Als sprake is van renovatie of sloop is de verhuurder een verhuiskostenvergoeding verschuldigd.

Voorstel verandering huurcontract

Als de verhuurder het contract wil veranderen moet het gaan om een redelijk voorstel. Veranderingen met betrekking tot huurprijs en servicekosten zijn niet toegestaan, daar zijn aparte regels voor. Zo nodig kan de verhuurder naar de kantonrechter stappen. Als de rechter het voorstel redelijk vindt kan hij de huurder maximaal één maand de tijd geven om alsnog akkoord te gaan.

Opzeggen wegens bestemmingsplan

De verhuurder mag opzeggen als hij op de plek waar de woning staat iets wil realiseren in overeenstemming met het bestemmingsplan. De plannen moeten dan wel echt worden uigevoerd. De huurder heeft recht op een verhuiskostenvergoeding.

Nieuwe eigenaar woonruimte: koop breekt geen huur!

Als de woonruimte wordt verkocht betekent dat voor de huurder een nieuwe verhuurder. Deze moet zich gewoon houden aan de regels en dus een wettelijke reden hebben om te kunnen opzeggen. De nieuwe verhuurder kan niet direct gaan opzeggen omdat hij de woonruimte dringend nodig heeft. Dat kan pas 3 jaar nadat hij schriftelijk heeft laten weten dat hij de nieuwe eigenaar is.  

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail