Kopen via internet, telefoon of post

koop op afstand

Als u koopt via internet, telefoon of post is sprake van koop op afstand. U bent dan geen moment fysiek bij een verkoper in de buurt geweest. Het kan gaan om producten en diensten; het Burgerlijk Wetboek spreekt van ‘Overeenkomsten op afstand’.

Wat valt niet onder koop op afstand?

 • financiële diensten,
 • reizen en vrije tijd,
 • een veiling via telefoon of internet,
 • u koopt op afstand een registergoed, bijvoorbeeld een huis of een stuk grond,
 • u geeft een aannemer telefonisch opdracht voor een verbouwing
 • kopen uit automaten,
 • u zoekt de contactgegevens van een bedrijf zelf op en telefonisch bestelt u iets bij dit bedrijf

Wettelijke bedenktijd bij koop op afstand

Tijdens de wettelijke bedenktijd kunt u zonder opgaaf van reden de koop ontbinden. De bedenktijd bedraagt 14 werkdagen en begint één dag nadat u het product hebt gekregen. Als een product in combinatie met een dienst wordt gekocht gaat de bedenktijd ook lopen op de dag nadat het product is ontvangen. Koopt u geen product maar alleen een dienst? Dan wacht de ondernemer vaak met het beginnen van de dienst tot de bedenktijd voorbij is. 

Als u wilt dat de dienst al begint terwijl de bedenktijd nog loopt  moet u dat aangeven. Ook dan heeft u in principe bedenktijd. Het is dan bij annulering wel redelijk dat voor diensten die al geleverd zijn wordt betaald. Wat als u wilt dat de dienst meteen begint en deze duurt korter dan de bedenktijd? Dan moet u nadrukkelijk afzien van de bedenktijd.

Verlenging van de bedenktijd

Let op: de verkoper heeft een uitgebreide informatieplicht. Hij moet schriftelijk informeren over product of dienst, zijn naam, adres, voorwaarden en over de bedenktijd. Ook moet een formulier worden bijgevoegd waarmee u van de bedenktijd gebruik kunt maken. Met toestemming kan alle info ook per email worden verstrekt. Als de verkoper al deze info niet (juist) verstrekt wordt de bedenktijd verlengd met twaalf maanden. De 14 dagen bedenktijd begint opnieuw te lopen als de verkoper alsnog aan deze plichten voldoet.

Ontbinden binnen de bedenktijd

Binnen de bedenktijd kunt u, zonder opgaaf van reden, laten weten dat u de koop wilt ontbinden. De verkoper moet u dan binnen 14 dagen uw geld teruggeven. Als het een product betreft krijgt u ook het bedrag aan bezorgkosten terug, en u stuurt het product terug. De verkoper mag wachten met terugbetalen tot hij het product of een bewijs van verzending heeft ontvangen. De kosten voor het terugsturen zijn in principe voor u.

Let op, er is géén bedenktijd bij:

 • losse kranten en tijdschriften,
 • kansspelen en loterijen,
 • producten die u speciaal laat maken, bijvoorbeeld een trouwjurk,
 • producten die snel bederven,
 • cd’s en dvd’s, en games, als de verzegeling is verbroken,
 • dienstverlening, wanneer met uw instemming de dienst al binnen de bedenktijd begint.

Los van de bedenktijd moet de ondernemer u bij overeenkomsten via het internet een bevestiging sturen, ook via internet. Zolang dat niet gebeurd is kunt u de overeenkomst nog ontbinden! Als deze bevestiging (erg) lang op zich laat wachten kunt dat zien als een ‘verwerping’ van de ondernemer van uw ‘aanvaarding’.

Wat als na ontbinding niet wordt terugbetaald?

Als klagen niet helpt kunt u per aangetekende brief eisen dat de ondernemer zijn wettelijke plicht nakomt door terug te betalen, binnen een redelijke termijn (bijv. 2 weken). Anders zullen verdere juridische stappen worden ondernomen. Mogelijk kunt u naar de geschillencommissie.

Wat als het product maar niet wordt bezorgd?

Volgens de wet moet de ondernemer binnen dertig dagen het product opsturen, of eerder als dat is afgesproken. Als de bedenktijd al voorbij is kunt u niet direct ontbinden en moet de ondernemer nog één kans krijgen, liefst per aangetekende brief. U kunt in de brief bij voorbaat ontbinden als de ondernemer niet binnen een redelijke termijn nakomt, bijvoorbeeld 3 weken. Als dan nog steeds niet wordt geleverd is de koop ontbonden en moet de ondernemer uw geld teruggeven.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail