Het huurcontract

Huurcontract Bij huur van woonruimte zal meestal een huurcontract worden getekend. In dit contract staan de afspraken tussen huurder en verhuurder. Het is zeker niet overbodig het heel goed door te lezen voor u tekent. Het huurcontract kan ook mondeling worden gesloten, hoewel dat bewijstechnisch niet handig is. In het huurcontract staat onder andere:

 • de namen van huurder en verhuurder,
 • de huurprijs; inclusief of kale huur plus servicekosten (elektriciteit, gas en water – het moet duidelijk zijn hoe hoog deze kosten zullen zijn),
 • de ingangsdatum van het huurcontract,
 • hoe en op welk tijdstip de huur wordt betaald,
 • de hoogte van de borg,
 • de datum van de jaarlijkse huurverhoging
 • een beschrijving van het gehuurde,
 • afspraken over onderhoud,
 • de huisregels,
 • de handtekening van huurder en verhuurder. 

Huurcontract bij wonen op kamers

Bij huur van onzelfstandige woonruimte worden badkamer, keuken en/of toilet gedeeld. In het contract kunnen dan nog afspraken staan over:

 • gebruik van badkamer, keuken, toilet en wasmachine. Ook van kabel, internet en telefoon,
 • schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen,
 • stoffering en meubels
 • elektrische of extra verwarming
 • privacy; kunnen de kamers op slot?
 • overlast
 • bezoek en logés
 • huisdieren
 • of de huurder coöptatierecht heeft; het recht om een opvolger voor te dragen. De verhuurder mag weigeren als hij een goede reden heeft.

Opnamestaat: schriftelijk de staat van de woonruimte vastleggen

De partijen kunnen naast het contract ook de staat van de woning of kamer schriftelijk vastleggen. Dat kan problemen in de toekomst voorkomen als de ruimte weer opgeleverd moet worden. De huurder moet dan bij vertrek de woning achterlaten in de beginstaat. Als geen opnamestaat is opgemaakt kan de huurder de woning laten zoals die bij vertrek is. Wel moet hij klein herstel verrichten.   

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail