Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Bij zwangerschap kan bij de werkgever zwangerschapsverlof worden aangevraagd. De werkgever mag niet weigeren. Bij de aanvraag moet de werknemer een verklaring van een arts of verloskundige overleggen.

Aanvraag, start en duur

Zwangerschapsverlof begint uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. De aanvraag moet uiterlijk 3 weken voor het begin van het verlof worden gedaan. Het komt er op neer dat minstens 7 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum de aanvraag moet worden gedaan. De duur van zwangerschapsverlof is 6 weken, die van bevallingsverlof minstens 10 weken. Als minder dan 6 weken zwangerschapsverlof wordt opgenomen, wordt de rest tot het bevallingsverlof gerekend. Als het kindje langer dan 1 week in het ziekenhuis moet blijven kan het bevallingsverlof  maximaal 10 weken langer duren.

Bevallingsverlof gespreid opnemen

Vanaf 6 weken na de bevalling kan het resterende bevallingsverlof gespreid worden opgenomen,  dit in de komende 30 weken. De werknemer kan dit binnen 3 weken na het begin van het bevallingsverlof aanvragen. De werkgever kan alleen weigeren als de bedrijfsvoering ernstig in de problemen zou komen.

Zwangerschapsuitkering

De Wet arbeid en zorg (WAZO) regelt voor werknemers een uitkering tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze zwangerschapsuitkering duurt even lang als de verloven: minimaal 16 weken. De werkgever vraagt de uitkering aan bij het UWV. Dat moet uiterlijk 4 en minstens 2 weken voor het zwangerscahapsverlof begint. Meestal wordt de uitkering aan de werkgever uitgekeerd; de werknemer krijgt dan gewoon loon doorbetaald. De zwangerschapsuitkering is 100% van het dagloon.

Ziek vóór het zwangerschapsverlof

Als een werknemer door de zwangerschap ziek wordt of van haar arts rust moet nemen voor het zwangerschapsverlof begint, zal de werkgever een Ziektewet uitkering aanvragen. Deze loopt dan tot de werknemer weer beter is of tot de Zwangerschapsuitkering begint.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail