Over (problemen met) reisbureaus

Helaas verloopt een reis niet altijd vlekkeloos. Zo kan het dat een reisbureau of -organisatie kort voor vertrek onderdelen wil wijzigen, of bij aankomst blijkt het hotel niet te voldoen aan wat u mocht verwachten. De vliegreis kan vertraagd zijn of geannuleerd worden, met alle gevolgen van dien. Daarover leest u hier meer.

Bijna alle reisbureaus zijn aangesloten bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen). Dit betekent dat de ANVR-voorwaarden gelden. Deze zijn in samenwerking met de Consumentenbond opgesteld. Alle leden zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Reizen.

Geen bedenktijd bij boeken van reis

Als een reis eenmaal is geboekt zit men er in principe aan vast. Ook bij boekingen via internet geldt géén bedenktijd als een vaste datum voor de vlucht en/of hotelreservering is afgesproken. Wel moet er een bevestiging van de boeking volgen. Meestal gaat dat per mail. Zolang er niet is bevestigd kan men de overeenkomst nog ontbinden. Is er onbedoeld geboekt door een onduidelijke website, dan kan men vaak de boeking nog terugdraaien. 

Kosten moeten duidelijk worden vermeld

Of het nu om een pakketreis gaat of alleen een vliegreis, de prijzen moeten zo volledig mogelijk weergegeven worden. Alle vaste en onvermijdbare kosten moeten duidelijk op een rij. Denk aan schoonmaakkosten,  betalingstoeslagen,  vliegbelasting, brandstofheffingen, enzovoort.

Bij de prijs moet vermeld staan of deze in- of exclusief boekings- en reserveringskosten is. Bij kosten die niet van te voren te bepalen zijn moet hier wel melding van worden gemaakt. Extra opties (zoals een annuleringsverzekering) mogen op een website niet alvast aangevinkt zijn. Als u klachten heeft kunt u dit melden bij de Stichting Reclame Code.

De reis annuleren

Uiteraard komt het voor dat men door omstandigheden de reis moet annuleren. Dit is altijd mogelijk, maar het kan flink in de kosten lopen: maximaal eenmaal de reissom. Het annuleren moet de reiziger wel toe te rekenen zijn (ook ziekte en familie omstandigheden zijn voor risico van de reiziger). Anders heeft de reiziger recht op (gedeeltelijke) kwijtschelding of teruggave van de reissom. Vaak gelden de ANVR-voorwaarden, waarin bedragen staan die men bij annuleren moet betalen. Hoe dichter bij de vertrekdatum,  hoe hoger de bedragen.

Het kan ook dat de reisorganisator de reis annuleert. Volgens de wet kan dit bij ‘gewichtige, onverwijld meegedeelde omstandigheden’. De reisorganisator moet dan een andere, gelijkwaardige reis aanbieden. Men kan dit afwijzen, natuurlijk wordt de reissom dan terug gegeven/ kwijtgescholden. Daarbij moet de reisorganisator de schade vergoeden, soms ook een bedrag voor gederfd reisgenot. Er zijn twee uitzonderingen: overmacht en te weinig aanmeldingen voor de reis.

De reis wijzigen

Als de reiziger de reis wil wijzigen kan dat moeilijkheden opleveren, afspraak is immers afspraak. Wellicht is het niet meer mogelijk, of alleen tegen extra kosten. De reisorganisator kan in de algemene voorwaarden bedingen dat hij de reis mag wijzigen, wegens ‘gewichtige, onverwijld meegedeelde omstandigheden’.

Doet hij dat op een wezenlijk punt, dan kan de reiziger altijd afwijzen. Betreft het een wijziging op een ondergeschikt punt, dan kan de reiziger afwijzen als hij aantoont dat het hem een nadeel van ‘meer dan een geringe betekenis’ oplevert. Het kan dat de reis na zo’n afwijzing toch ongewijzigd doorgaat. Of de reisorganisator zegt de reis op. De reiziger heeft dan recht op geld terug én schadevergoeding, inclusief een bedrag voor gederfd reisgenot.

Ontevreden over de reis

Soms verloopt een reis niet naar wens. De reisorganisator is natuurlijk verplicht de overeenkomst uit te voeren zoals de reiziger mag verwachten. Bij problemen moet hij hulp en bijstand verlenen. Ook moet hij eventuele schade vergoeden, ook voor gederfd reisgenot. De problemen moeten de reisorganisator wel toe te rekenen zijn. Er kan ook sprake zijn van overmacht. Het is dus raadzaam om  ter plekke contact op te nemen met de reisorganisatie; wellicht is er een reisleider of vertegenwoordiger aanwezig.

Alle klachten op papier zetten en bewijsmateriaal verzamelen (foto en video) is zeker niet overbodig. Dan kan men naderhand makkelijker actie ondernemen. Dit gaat het best per brief, waarin de reisorganisatie op haar plichten wordt gewezen en schadevergoeding geëist wordt. Als de reactie niet bevredigend is kan men vaak naar de Geschillencommissie stappen.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail