Hoe moet de huur worden opgezegd?

huurcontract opzeggen Voor verhuurder en huurder gelden regels voor de manier van opzeggen en de termijn die in acht moet worden genomen. Let op, de verhuurder kan alleen opzeggen als hij een wettelijke reden heeft; de huurder geniet huurbescherming. 

Opzeggen door de verhuurder

De verhuurder moet een opzegtermijn van minstens 3 maanden in acht nemen. Voor elk jaar dat is gehuurd komt daar een maand bij, tot maximaal 6 maanden. In een aangetekende brief moet de wettelijke reden voor opzegging worden vermeld. Overigens moeten ook medehuurders een brief ontvangen.

In de brief moet gevraagd worden of de (mede)huurder akkoord gaat en of hij dat binnen 6 weken schriftelijk wil laten weten. Zonder instemming géén einde huurcontract. Na die 6 weken kan de verhuurder de kantonrechter vragen om een oordeel. Als de rechter vindt dat de opzegging rechtmatig is kan hij een datum stellen voor ontruiming.

Opzeggen door de huurder

Huurders moeten een opzegtermijn in acht nemen die gelijk is aan de betalingstermijn: 1 tot 3 maanden. Als per maand wordt betaald is de opzegtermijn dus 1 maand. Opzegging moet per aangetekende brief, waarbij de huurder géén reden hoeft op te geven. Als een vaste periode is afgesproken kan de huurder alleen tussentijds opzeggen als in het contract staat dat dat kan. In andere gevallen moet de verhuurder instemmen.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail