Algemene voorwaarden van bedrijven

algemene voorwaardenOok wel bekend als de kleine lettertjes . Bij vrijwel elke overeenkomst die u als consument sluit is er sprake van. U bent er al snel aan gebonden, ook als u ze niet daadwerkelijk gelezen heeft. De benaming kan verschillen; soms worden ze  garantie-, reparatie- of bezorgvoorwaarden genoemd.

In algemene voorwaarden worden onderwerpen als betalen, levering, garantie en aansprakelijkheid geregeld. Ook staat er hoe klachten worden afgehandeld en of de ondernemer is aangesloten bij een geschillencommissie.

De informatieplicht en de terhandstelling

Voor of bij het sluiten van een overeenkomst moeten de algemene voorwaarden ter hand worden gesteld. Zo moet uw wederpartij u de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. Als er niet voldaan is aan de informatieplicht, kunt u een of meerdere bedingen uit de algemene voorwaarden vernietigen. Terhandstelling is niet verplicht als dit redelijkerwijs onmogelijk of onpraktisch is, bijvoorbeeld bij telefonische overeenkomsten. Van terhandstelling is sprake als:

 • de algemene voorwaarden u letterlijk worden overhandigd,
 • een samenvatting van de belangrijkste bepalingen wordt gegeven (bijv. op de kassabon), terwijl het geheel ergens ter inzage ligt en op verzoek wordt toegezonden,
 • de algemene voorwaarden worden toegezonden per post, koerier of mail,
 • de algemene voorwaarden zijn opgenomen in een brochure, catalogus of prospectus die aan u is afgegeven,
 • de algemene voorwaarden zijn afgedrukt op de achterzijde van een offerte.
 • een duidelijk zichtbaar bord in een winkel vermeldt dat de algemene voorwaarden verkrijgbaar zijn bij de kassa of de klantenservice,
 • de consument op andere wijze uiterlijk bij de contractsluiting de beschikking heeft over de algemene voorwaarden;
 • bij overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand komen moeten de algemene voorwaarden ook langs deze weg ter beschikking worden gesteld.

Onredelijk bezwarende bedingen

Uiteraard mag een beding niet strijden met de wet. In het Burgerlijk Wetboek zijn de zogenaamde grijze en zwarte lijst opgenomen met bedingen die (vermoed) onredelijk bezwarend zijn. Een beding op de zwarte lijst is sowieso onredelijk bezwarend, van een beding op de grijze lijst moet een ondernemer bewijzen dat zij niet onredelijk bezwarend is. Onredelijk bezwarende bedingen kunnen worden vernietigd. Ook bepaalde concrete omstandigheden kunnen een beding onredelijk bezwarend maken. U moet dit dan wel bewijzen.

Het vernietigen van bedingen

Het gevolg van vernietiging van een of meer bedingen is dat ze worden geacht nooit te hebben bestaan. De gevolgen moeten worden teruggedraaid. Vernietigen kunt u het best per brief doen. Het is mogelijk in de volgende gevallen:

 • er is niet voldaan aan de informatieplicht,
 • één of meerdere bedingen zijn onredelijk bezwarend;
 • de voorwaarden zijn niet volgens het in de algemene voorwaarden opgenomen wijzigingsbeding gewijzigd,
 • er is geen wijzigingsbeding opgenomen in de algemene voorwaarden, en de ondernemer heeft bedingen zonder uw instemming gewijzigd.
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail