Hypotheek – de (maximale) hoogte

maximale hoogte hypotheekDe hoogte van het hypotheekbedrag is afhankelijk van het inkomen, de marktwaarde van de woning en de hypotheekrente.  Inkomen en marktwaarde leiden beide tot een bovengrens. Het laagste bedrag is de maximale hypothecaire lening.

Verder houdt de geldverstrekker rekening met andere financiële verplichtingen. Denk aan leningen, studieschuld en alimentatie voor een ex-partner. De geldverstrekker informeert bij het BKR naar leengedrag en schulden in de laatste 5 jaar.

Hoogte van hypotheek en inkomen

De wet volgt de woonlastnormen van het Nibud, die tonen welk percentage van het inkomen bij een bepaalde rente verantwoord aan hypotheeklasten kan worden besteed. Ook ziet u bij de inkomens de maximale hypotheek.

Is een vast arbeidscontract vereist?

Een vast arbeidscontract zal de partijen de meeste zekerheid bieden. De geldverstrekker zal informatie nodig hebben over het bruto jaarsalaris, vakantiegeld en eventueel andere structurele inkomsten. Een tijdelijk contract met een intentieverklaring van de werkgever dat het volgende contract voor onbepaalde tijd zal zijn wordt hetzelfde behandeld.

Bij een tijdelijk contract zonder intentieverklaring kijkt de geldverstrekker naar het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar. Als maximum geldt dan het inkomen in het laatste jaar. Voor flexwerkers (via een uitzendbureau) en zzp’ers gelden daarnaast vaak nog extra voorwaarden.

Hoogte van hypotheek en marktwaarde woning

In 2015 kan een hypotheek worden afgesloten voor maximaal 103% van de waarde van de woning. De geldverstrekker bepaalt de marktwaarde van de (nieuwbouw)woning aan de hand van de koopprijs en de taxatiewaarde, eventueel vermeerderd met (ver)bouwkosten, grondprijs en bouwrente.

De overheid verlaagt het percentage jaarlijks tot 100% in het jaar 2018, vanwege de vele huizenbezitters die in de afgelopen jaren in de problemen kwamen.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail