Verkopers- en fabrieksgarantie

garantieEr zijn vaak misverstanden over garantie. Verkopers- en fabrieksgarantie kunt u zien als extra rechten. Er is namelijk altijd de wettelijke garantie: op grond van de wet moet een product aan de overeenkomst beantwoorden. Het is mogelijk dat u daaraan rechten kunt ontlenen, ongeacht garantie(termijnen) van verkopers en fabrikanten.

Toezegging van kwaliteiten

Garantie is een toezegging dat een product bepaalde kwaliteiten bezit, vaak voor een bepaalde tijd. Een garantie mag nooit uw wettelijke rechten beperken. Een groot voordeel is de omgekeerde bewijslast. Volgens de wet hoeft u niets te bewijzen als het probleem zich binnen 6 maanden voor doet. Een garantie geldt vaak langer dan die 6 maanden. De omgekeerde bewijslast kan reden zijn om extra garantie bij te kopen. De garantievoorwaarden vindt u op de kassabon, in de algemene voorwaarden of op een apart garantiebewijs. Op een garantiebewijs moet staan:

  • naam en adres van de garantieverstrekker,
  • het gebied waar de garantie geldt,
  • wat onder de garantie valt,
  • de duur van de garantie,
  • dat u ook wettelijke garantie heeft.

Een fabrieksgarantie biedt een extra partij om aan te spreken; er was immers geen overeenkomst met de fabrikant. Daarom kan het dat een fabrikant bepaalde kosten rekent (bijvoorbeeld voorrijkosten). Het is daarom aan te raden eerst de verkoper aan te spreken, ongeacht of hij zelf garantie heeft gegeven. Als een product binnen de standaard garantietermijn van de fabriek stuk gaat zou wel eens sprake kunnen zijn van een ondeugdelijk product!

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail